ภาษา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการบริหารราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา

 

คณะกรรมการบริหารราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา

ดร.สมพร   สืบถวิลกุล นายกสมาคม
SOMPORN SUEBTHAWILKUL, Ph.D. President
นายยรรยง คุโรวาท อุปนายก 1
MR. YANYONG KUROVAT Vice President 1
นายสนธยา   คุณปลื้ม อุปนายก 2 และ ประธานคณะกรรมการกีฬายานยนต์
MR. SONTAYA KUNPLOME Vice President 2 and   RAAT Motorsport President
นายธัชสกล   พรหมจมาศ อุปนายก 3
MR. TATSAKON PROMJAMAS Vice President 3
นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อุปนายก 4
MR. PAIROJ LIMJAMROON Vice President 4
นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ กรรมการและเลขาธิการ
MR. PRUTIRAT RATANAKUL SERIREONGRITH Board Committee and Secretary General
ศ.คลินิก นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ กรรมการและรองเลขาธิการ
Clinical Professor Dr. Auchai Kanjanapitak, M.D. Board Committee and Deputy Secretary
นายพันเดช   หลิมศิวิไล กรรมการและรองเหรัญญิก
MR. PUNDATE LIMSIWILAI Board Committee and Deputy Treasurer
นายธวัช   ไทรราหู กรรมการและรองเหรัญญิก
นางจิตตรา   ศรีรุ่งเรือง กรรมการและปฏิคม
MRS. CHITTRA SRIRUNGRUANG Board Committee and Hostess official
นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ กรรมการและนายทะเบียน
MR. CHALATCHAI PAPHATPHONG Board Committee and Registrar
ดร. สุเมต   สุวรรณพรหม กรรมการและประชาสัมพันธ์
SUMETH SUWANPHROM, Ph.D. Board Committee and Public Relations
นายประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการ
MR. PRASERT APHIPHUNYA Board Committee
พล.ต.ท. จุตติ ธรรมมโนวานิช กรรมการ
Pol.Lt.Gen. Jutti Thamanovanish Board Committee
นายอโณทัย   เอี่ยมลำเนา กรรมการ
MR. ANOTHAI EAMLUMNOW Board Committee
นายศิตชัย   จีระธัญญาสกุล กรรมการ
MR. SITACHAI JEERATUNYASKUL Board Committee
นายสัณณ์ชัย เองตระกูล กรรมการ
MR. SANCHAI ENGTRAKUL Board Committee
นายปิติ   ภิรมย์ภักดี กรรมการ
MR. PITI   BHIROM BHAKDI Board Committee
นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการ
MR. TANAISIRI CHANVITAYAROM Board Committee