ภาษา

หน้าแรก > คณะกรรมการกีฬายานยนต์และที่ปรึกษา > คณะกรรมการกีฬายานยนต์ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา

 

 

คณะกรรมการกีฬายานยนต์ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา

 

นายสนธยา                          คุณปลื้ม                ประธาน

 

นายธัชสกล                          พรหมจมาศ รองประธาน
 

นายพฤฒิรัตน์                     รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

 

รองประธาน

 

ศ.คลินิก น.พ.เอาชัย           กาญจนพิทักษ์     

 

รองประธาน

 

 

นายสัณณ์ชัย                        เองตระกูล

 

กรรมการ

 

 

นายปิติ                                 ภิรมย์ภักดี

 

กรรมการ

 

 

นายอโณทัย                          เอี่ยมลำเนา

 

กรรมการ

 

 

นายตนัยศิริ                          ชาญวิทยารมย์

 

กรรมการ

 

 

นายสุเมต                              สุวรรณพรหม

 

กรรมการ

 

 

นายอุดมศักดิ์                       จันทร์อ่อน

 

กรรมการ

 

 

นายปิยะวงศ์                        กรรณสูต

 

กรรมการ

 

 

นางสุภาพันธ์                       ภาษิตานนท์        

 

กรรมการ

 

 

นายวรกิจ                              ปานิสวัสดิ์           

 

กรรมการ

 

 

นายมนูสาสน์                      ศรีพนา 

 

กรรมการและเลขานุการ

 

 

นายปรีดา                              ตันเต็มทรัพย์      

 

กรรมการ