Language

HOME > RAAT TRAINING EVENTS > ตารางการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอน 6 ชั่วโมง

ตารางการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอน 6 ชั่วโมง
รายการ RAAT Thailand Endurance Championship International 2017
สนามที่ 1 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นเนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
สนามที่ 2 วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นเนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
สนามที่ 3 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นเนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์